Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Olga Stefko

Stefko, Olga
Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Financial support for the agricultural farms in Wielkopolska province after the Polish accession to the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.8(23), nr , s. 174-181

Słowa kluczowe

wsparcie finansowe gospodarstwa rolne województwo wielkopolskie

Key words

financial support agricultural farms Wielkopolska Province

Streszczenie

W artykule ujęto zagadnienia dotyczące wsparcia finansowego gospodarstw rolnych woj. wielkopolskiego. Omówiono pomoc krajową i unijną, z uwzględnieniem takich programów jak SPOROL, PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013

Abstract

The article is concentrated on problems connected with the financial support for agricultural farms in Wielkopolska province. Problems of the financial aid from the national and the EU public funds are discussed and some information about the SPO-ROL, PROW 2004-2006 and PROW 2007- 2013 provided