Pszczelarstwo w województwie mazowieckim i jego znaczenie dla rolnictwa

Janusz Majewski

Majewski, Janusz; ORCID: 0000-0002-2221-462X
Pszczelarstwo w województwie mazowieckim i jego znaczenie dla rolnictwa
Beekeeping in Mazovia province and its importance for agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.9(24), nr , s. 110-118

Słowa kluczowe

pszczelarstwo zapylanie województwo mazowieckie

Key words

beekeeping pollination Mazovia province

Streszczenie

W artykule przedstawiono znaczenie pszczelarstwa dla rolnictwa na przykładzie województwa mazowieckiego, zwracając szczególną uwagę na zmiany dotyczące zapotrzebowania głównych uprawnych roślin entomofilnych na zapylanie. Dokonano obliczeń liczby pni pszczelich potrzebnych do zapylenia upraw w latach 2000-2007.

Abstract

The significance of beekeeping for agriculture was presented on example of Mazovia province. Changes in the needs of pollination of the main plants cultivated in 2000-2007 were analysed.