Regionalne zróżnicowanie województw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Robert Pietrzykowski

Pietrzykowski, Robert; ORCID: 0000-0002-6122-3043
Regionalne zróżnicowanie województw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Regional differentiation of provinces after Poland’s accession to the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.9(24), nr , s. 140-147

Słowa kluczowe

województwo metoda k średnich globalizacja

Key words

provinces method of k means globalization

Streszczenie

W pracy przedstawiono klasyfikację województw ze względu na cechy demograficzne i ekonomiczne. Do analizy wykorzystano metodę k średnich. Analiza dotyczyła lat 2001-2007. Celem pracy było określenie, czy wstąpienie Polski do UE miało wpływ na zróżnicowanie województw.

Abstract

The aim of this paper is to determine the scale of diversification of provinces in Poland. The investigated time interval is years 2001 to 2007. The research covers 19 variables that allow for grouping voivodeships in homogenous clusters. The analysis was conducted using the k means method