Tendencje w handlu zagranicznym zbożem i jego produktami w Polsce w latach 1999-2008

Stanisław Stańko

Stańko, Stanisław; ORCID: 0000-0001-9698-9316
Tendencje w handlu zagranicznym zbożem i jego produktami w Polsce w latach 1999-2008
Tendencies in the foreign trade in grains and cereal products in Poland in years 1999-2008
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.9(24), nr , s. 169-175

Słowa kluczowe

zboża produkty zbożowe handel zagraniczny tendencje

Key words

grains cereal products foreign trade tendency

Streszczenie

W artykule przedstawiono handel zagraniczny ziarnem zbóż i jego produktami w Polsce w latach 1999-2008. Polska tradycyjnie należy do importerów netto ziarna i produktów jego pierwotnego przetwórstwa. Polska jest eksporterem netto wysoko przetworzonych produktów zbożowych i saldo obrotów w tym handlu poprawia się.

Abstract

An analysis based on empirical data for the period 1999-2008 presents the Polish foreign trade in grains and cereal products. Poland is a net importer of grains and a net exporter of highly processed cereal products. The balance of trade in these products is ameliorating for Poland.