Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na stan rynku wołowiny w Polsce

Ewa Bąk-Filipek

Bąk-Filipek, Ewa; ORCID: 0000-0002-5913-6813
Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na stan rynku wołowiny w Polsce
Impact of enlarging the European Union on the status of the beef market in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.9(24), nr , s. 5-14

Słowa kluczowe

rozszerzenie Unii Europejskiej rynek wołowiny regulacje rynku wołowiny

Key words

European Union enlargement beef market beef market regulations

Streszczenie

Celem opracowania było wskazanie wpływu integracji z Unią Europejską na stan rynku wołowiny w Polsce. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące pogłowia bydła i produkcji żywca wołowego za lata 2004-2008, zmian w handlu detalicznym w latach 1991-2008 oraz zmian cen w okresie 2004-2008

Abstract

The aim of this paper was to show the impact of the European Union’s enlargement on the status of beef market in Poland. The analysis was performed on the basis of data on cattle population and production of cattle live weight for years 2004-2008, changes in the retail trade sector in years 1991-2008 and prices for the period of 2004-2008.