Perspektywy zmian na rynku pracy w powiecie siedleckim w opinii pracodawców

Halina Kałuża, Iwona Soczewka

Kałuża, Halina
Soczewka, Iwona
Perspektywy zmian na rynku pracy w powiecie siedleckim w opinii pracodawców
The Prospect of Changes in the Labour Market in Siedlce District in the Employers Opinion
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 1, s. 128-136