Wpływ środków pomocowych WPR 2007-2013 na zmiany w wybranych gospodarstwach rolnych

Barbara Kiełbasa

Kiełbasa, Barbara; ORCID: 0000-0002-3209-3729
Wpływ środków pomocowych WPR 2007-2013 na zmiany w wybranych gospodarstwach rolnych
Impact of the CAP 2007-2013 Financial Support to Changes in the Chosen Farms
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 117-125