Społeczny charakter drobnych gospodarstw rolnych

Marta Czekaj, Janusz Żmija

Czekaj, Marta
Żmija, Janusz
Społeczny charakter drobnych gospodarstw rolnych
Social Meaning of Small Agricultural Holdings
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 269-278