Stan i perspektywy produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie w kontekście rozwoju sektora biopaliw transportowych

Piotr Chibowski1, Waldemar Izdebski2, Elwira Laskowska3, Oksana Makarchuk4, Jacek Skudlarski5, Svetlana Zaika6, Stanisław Zając7
1, 2 Politechnika Warszawska, 3 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 4 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraina, 5 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 6 Kharkiv Petro Vasilenko National Technical University of Agriculture, Ukraina, 7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Chibowski, Piotr (Politechnika Warszawska)
Izdebski, Waldemar (Politechnika Warszawska)
Laskowska, Elwira; ORCID: 0000-0002-4577-4283 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Makarchuk, Oksana; ORCID: 0000-0002-5997-5879 (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraina)
Skudlarski, Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zaika, Svetlana (Kharkiv Petro Vasilenko National Technical University of Agriculture, Ukraina)
Zając, Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie)
Stan i perspektywy produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie w kontekście rozwoju sektora biopaliw transportowych
Condition and prospects of oilseed production in Poland and Ukraine in the context of the development of biofuels for transport
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 1, s. 60-70

Słowa kluczowe

rośliny oleiste biopaliwa Polska Ukraina

Key words

oilseeds biofuel Poland Ukraine

Streszczenie

W opracowaniu dokonano analizy stanu i perspektyw produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie. W Polsce podstawową roślina oleistą jest rzepak, natomiast na Ukrainie dominuje słonecznik. Znaczny udział w strukturze upraw oleistych na Ukrainie oprócz słonecznika zajmują rzepak oraz soja. Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie odnotowano wzrost produkcji roślin oleistych. W Polsce stan ten wynika ze wzrostu popytu na surowce do produkcji biopaliw, natomiast na Ukrainie wzrost ten jest związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem na nasiona roślin oleistych na rynkach światowych. Sektor biopaliwowy na Ukrainie znajduje się w początkowej fazie rozwoju i nie ma on istotnego wpływu na produkcję roślin oleistych w tym kraju. Dostrzegalny jest natomiast wpływ sektora biopaliw w krajach Unii Europejskiej na produkcję roślin oleistych i olejów roślinnych na Ukrainie. Sektor biopaliwowy w Polsce będzie odgrywał istotne znaczenie dla rozwoju produkcji rzepaku. W przypadku Ukrainy w związku z przyjętym ustawodawstwem o rozwoju OZE, w tym sektora biopaliw może w dalszej przyszłości nastąpić wzrost wewnętrznego zapotrzebowania na nasiona z roślin oleistych.

Abstract

The paper analyses the state of and prospects for oilseed production in Poland and Ukraine. Rapeseed is the basic oil plant in Poland, and sunflower dominates in Ukraine. In addition to the sunflower, rape and soya take a significant share in the structure of oilseeds in Ukraine. We saw an increase in oilseed production both in Poland and Ukraine. In Poland, the situation is due to the increase in demand for raw materials for biofuel production, while in Ukraine the increase is associated with an increased demand for oilseeds for the global markets. The biofuel industry in Ukraine is in the early stage of development and has no significant impact on the production of oilseeds in the country. However the European Union sees the impact of biofuels sector, which used oilseeds and vegetable oils from Ukraine. The biofuel industry in Poland will play a significant role in the development rapeseed production. In connection with the adopted legislation on renewable energy development in the biofuel sector in the case of Ukraine may face an increase in internal demand for seeds of oilseeds in the longer term.