Możliwości wykorzystania karobu (Ceratonia siliqua) w sektorze żywnościowym i żywieniowym

Filip Kłobukowski1, Magdalena Skotnicka2, Maria Śmiechowska3
1, 2 Gdański Uniwersytet Medyczny, 3 Akademia Morska w Gdyni
Kłobukowski, Filip; ORCID: 0000-0002-1289-2240 (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Skotnicka, Magdalena; ORCID: 0000-0002-0853-0685 (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Śmiechowska, Maria; ORCID: 0000-0001-6933-594X (Akademia Morska w Gdyni)
Możliwości wykorzystania karobu (Ceratonia siliqua) w sektorze żywnościowym i żywieniowym
Possibilities of Utilizing Carob (Ceratonia Siliqua) in Food Industry and Nutrition
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 2, s. 140-148

Słowa kluczowe

karob kakao zastosowanie wartość odżywcza guma karobowa

Key words

carob cocoa application nutritional value carob gum

JEL Classification

I15 Q11

Streszczenie

Proszek pozyskiwany z nasion karobowych, zwany inaczej mączką chleba świętojańskiego, ma szerokie zastosowanie przemysłowe. Spełnia funkcję zagęstnika, stabilizatora, w odpowiednich warunkach substancji żelującej oraz nośnika. Wielu konsumentów ocenia karob jako produkt, który ze względu na swój smak i aromat może niejednokrotnie stanowić substytut kakao. W klimacie śródziemnomorskim, gdzie występuje karob, mączka chleba świętojańskiego stanowi główny surowiec do produkcji słodyczy. Celem tej pracy było wskazanie możliwości wykorzystania karobu jako dodatku o działaniu prozdrowotnym i tym samym potencjalnym składniku funkcjonalnym w żywności (o znaczeniu innym niż technologiczne bądź sensoryczne).

Abstract

Carob flour is produced from carob seeds and can be widely utilized in the food industry. It is mainly used as a thickener or stabilizer, and in certain conditions can have gel-forming abilities and is used as a medium (mainly for flavour). Many consumers consider carob flour as a cocoa substitute thanks to its flavour and aroma. In Mediterranean climates, which is the carob’s natural growth environment, carob flour is utilized in sweets production. The aim of this study was to point out possibilities of utilizing carob as a product that is beneficial to health, which should therefore be considered as a valuable resource in producing functional food.