Wpływ wybranych źródeł informacji na poziom wiedzy konsumentów o dziczyźnie

Katarzyna Kwiecińska1, Jerzy Gębski2, Małgorzata Kosicka-Gębska3
1, 2, 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kwiecińska, Katarzyna; ORCID: 0000-0002-9540-0212 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gębski, Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kosicka-Gębska, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-2043-7627 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wpływ wybranych źródeł informacji na poziom wiedzy konsumentów o dziczyźnie
Influence of Selected Information Sources on the Level of Consumers Awareness of Game Meat
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 4, s. 313-322

Słowa kluczowe

dostępność informacji dziczyzna zachowania konsumentów

Key words

availability of information wild game meat consumers behavior

JEL Classification

D12 D83

Streszczenie

Zakres informacji, jakie posiada konsument, wpływa na przebieg procesu decyzyjnego podczas zakupu żywności. Istotne jest, by konsument otrzymywał dane i wiadomości odpowiadające jego potrzebom. Za cel niniejszej pracy obrano wskazanie głównych źródeł informacji, z jakich korzystają konsumenci dziczyzny w Polsce. Określono także zakres informacji istotnych dla osób dokonujących zakupu i konsumpcji dziczyzny. Stwierdzono, że Internet jest głównym medium dla najmłodszych respondentów w wieku od 25 do 35 lat, ale także dla grupy najstarszej (powyżej 55 roku życia). W odniesieniu do ogółu próby badanej, jako najczęściej wykorzystywane źródło informacji wskazano etykiety na produktach. Tematyka najbardziej pożądanych przez konsumentów informacji obejmowała: termin przydatności do spożycia, cenę oraz pochodzenie dziczyzny. W oparciu o uzyskane wyniki możliwe jest opracowanie zaleceń dotyczących sposobu przygotowania materiałów informacyjnych promujących dziczyznę.

Abstract

Every information affects consumers behavior during the decision-making process. This is the main reason why the information that consumer receives should answer his needs. The aim of this paper was to indicate the information sources, that are most frequently used by game meat consumers in Poland. Also the information content was analyzed. It was found that the Internet is the main information source for the youngest respondents (25 to 35 years old), but also for the oldest ones (over 55 years old). Consumers searched for the information about: the shelf-life date, the price and the origin of game meat. They acquired those information from product labels. Based on the results obtained, it is possible to create recommendations for preparation of commercial materials about game meat.