Integracja przestrzenna rynków hurtowych – zastosowanie dla rynku fasoli szparagowej

Wioleta Sobczak1, Rafał Zbyrowski2
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Uniwersytet Warszawski
Sobczak, Wioleta; ORCID: 0000-0003-3812-3877 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zbyrowski, Rafał; ORCID: 0000-0001-8499-8899 (Uniwersytet Warszawski)
Integracja przestrzenna rynków hurtowych – zastosowanie dla rynku fasoli szparagowej
Spatial Integration of Wholesale Markets – Application for the Green Bean Market
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 4, s. 426-436

Słowa kluczowe

transmisja cen integracja przestrzenna model VAR przyczynowość w sensie Grangera funkcja odpowiedzi na impuls

Key words

price transmission spatial integration VAR model Granger causality impulse response function

JEL Classification

Q13 C32

Streszczenie

Celem opracowania była ocena poziomu integracji przestrzennej rynków hurtowych owoców i warzyw na przykładzie fasoli szparagowej. W pracy podjęto problem mechanizmu powiązań cenowych i transmisji cen pomiędzy rynkami hurtowymi. Do opracowania wykorzystano dzienne notowania cen analizowanego gatunku na pięciu rynkach hurtowych w Polsce. Do opracowania danych posłużyły metody ekonometryczne tj. wybrane modele ekonometrii dynamicznej. Wskazano, że znaczenie poszczególnych rynków hurtowych w kreowaniu cen zależy m.in. od wielkości rynku oraz jego lokalizacji.

Abstract

The aim of the study was to assess the level of spatial integration of wholesale fruit and vegetable markets in Poland based on the example of green bean, with respect to the results of research on a global scale. The paper discusses the problem of the price mechanism and transmission between the wholesale markets. The daily price quotations of the analyzed species on five wholesale markets in Poland were used for the study. Econometric methods, that is selected models of dynamic econometrics, were used to develop the data.