Paradygmaty dla współczesnego rolnictwa – protekcjonizm kontra liberalizm

Aldona Zawojska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Zawojska, Aldona; ORCID: 0000-0003-3668-0127 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Paradygmaty dla współczesnego rolnictwa – protekcjonizm kontra liberalizm
Paradigms for a contemporary agriculture – protectionism contra liberalism
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.92, nr 2, s. 62-72

Słowa kluczowe

protekcjonizm liberalizm rolnictwo paradygmaty OECD

Key words

protectionism liberalism agriculture paradigms OECD

Streszczenie

Artykuł opisuje cztery współczesne paradygmaty rolnictwa: zależności, konkurencyjności, wielofunkcyjności oraz globalizującego się rolnictwa. Szczególną uwagę poświęcono konfliktowi między polityką protekcjonistyczną a polityką wolnego handlu rolnego w kontekście negocjacji w ramach WTO. Przedstawiono także zmiany w polityce wspierania producentów rolnych w krajach OECD i UE, wykorzystując mierniki wsparcia producenta: PSE oraz NAC.

Abstract

This paper presents the four competing paradigms regarding the governance of agriculture, briefly: a dependent paradigm, a competitive paradigm, a multifunctional paradigm, and a globalized production paradigm. It examines the entry into the agricultural policy arena of a new market liberal vision. It contrasts the old and the new paradigms for agriculture, and describes the transition between these paradigms. With the reform of agricultural policies in OECD and the EU countries, the number and complexity of policy measures has increased significantly. Consequently, the paper explains the coverage of support associated with agricultural policies using the OECD indicators, namely PSE and NAC.