Zmiany zasobów i wyników spółek ANR w latach 1996-2005

Anna Grontkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Grontkowska, Anna; ORCID: 0000-0002-7286-8496 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zmiany zasobów i wyników spółek ANR w latach 1996-2005
State owned large scale farm . Size and employment changes and financial evaluation for the period 1996-2005
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.94, nr 1, s. 66-73

Słowa kluczowe

spółka rentowność działalności gospodarczej rentowność aktywów rentowność kapitału własnego wydajność pracy

Key words

company return on assets return on equity work efficiency

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zmiany zasobów oraz wskaźników finansowych (rentowności działalności gospodarczej, rentowności aktywów oraz rentowności kapitału własnego) jednoosobowych spółek Agencji uczestniczących w Liście 300 w latach 1996-2005 według profilu działalności (EKD).

Abstract

The paper aims to present the changes in the resources of the agricultural-based companies solely owned by the Agency of Agricultural Property that were listed in the .List 300. ranking by Nowe Zycie Gospodarcze magazine in the years 1996-2005. Additionally, there was also conducted the ratio-based assessment of their economic and financial performance. Although the analyzed firms are limited liability companies, their activity in majority is not purely commercial due to the breeding of agricultural plants and animals being of state-strategic interest. In the analyzed years these companies owned more agricultural land comparing to companies being in other legal and organizational forms. Within analyzed group there was also observed differentiation of area and quality of agricultural land due to the production profile. The employment was decreasing; however it was high with comparison to other ranked firms, which is due to the specific of performed activities. Moreover the plant breeding companies were characterized by higher profitability of market activity and profitability of assets ratios comparing to those specialized in animal breeding. However taking into account the production profile the capital profitability and value added ratios did not vary.