Efektywność hodowli roślin rolniczych w spółkach ANR

Tadeusz Filipiak

Filipiak, Tadeusz; ORCID: 0000-0002-9397-7595
Efektywność hodowli roślin rolniczych w spółkach ANR
EFFICIENCY OF BREEDING OF AGRICULTURAL PLANTS IN THE APA.S COMPANIES
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 150-157

Słowa kluczowe

hodowla roślin rolniczych koszty hodowli efektywność

Key words

breeding plant cost breeding efficiency

Streszczenie

W artykule przedstawiono aktualną sytuację w hodowli roślin rolniczych w spółkach ANR. Zaprezentowano hodowlę twórczą i zachowawczą roślin, koszty hodowli roślin i źródła ich finansowania, a także efektywność ekonomiczną hodowli roślin rolniczych w spółkach ANR.

Abstract

The paper aims to analyze the plant breeding in the companies owned by the Agency of Agricultural Property. Those companies play an important role in Polish agricultural sector due to the fact that own 28% (as per 2007) of varieties of agricultural plants officially registered in the State Catalogue of Varieties of Agricultural Plants. In the period 1998-2007 the number of analyzed companies decreased. The decrease has been also noted in case of number of registered varieties and varieties in research. The foundings for plant breeding also decreased by 24% in nominal figures and 56% in real ones.