Stan polskiej hodowli roślin w roku 2008

Karol Marciniak
DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. Choryń, Polska Izba Nasienna, Poznań
Marciniak, Karol (DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. Choryń, Polska Izba Nasienna, Poznań)
Stan polskiej hodowli roślin w roku 2008
STATE OF THE ART OF POLISH PLANT BREEDING IN THE YEAR 2008
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 166-173

Słowa kluczowe

hodowla roślin wyłączne prawo opłaty licencyjne odstępstwo rolne badania na rzecz hodowli roślin

Key words

plant breeding plant breeder’s rights royalties farmer’s exemption plant breeding research

Streszczenie

Krajowa hodowla roślin jest ciągle państwowa i w związku z zaprzestaniem dotowania staje przed bardzo trudnym wyzwaniem utrzymania się na rynku i dalszego rozwoju. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, że rynek nasion kwalifikowanych w Polsce jest niezwykle mały, a ponadto znacząco zwiększa się konkurencja ze strony podmiotów zagranicznych. Państwowe instytuty badawcze zajmujące się nauką dla hodowli roślin same lub we własnych spółkach prowadzą komercyjną działalność hodowlaną, konkurując z branżą, której powinny być zapleczem. Mimo tych trudności istniejący jeszcze obecnie potencjał hodowlany jest zdolny do tworzenia odmian w większości gatunków, będących w stanie konkurować z odmianami zagranicznymi. Malejąca pozycja rynkowa wynika najczęściej z zaniedba ń marketingowych. Niewielki rynek nasion nie zapewni jednak wystarczających środków dla utrzymania obecnie istniejącego potencjału hodowlanego . niezbędna jest konsolidacja niektórych programów hodowlanych i/lub przedsięwzięć marketingowych. Konieczne działania to utrzymanie mechanizmu dopłat do nasion .de minimis., umacnianie prawa własności do odmiany, skuteczniejsze przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi nasion, przesunięcie spółek hodowlanych z instytutów badawczych do ANR celem dalszej konsolidacji i prywatyzacji oraz zapewnienie rosnących nakładów na projekty badawcze na rzecz hodowli roślin.

Abstract

State owned domestic plant breeding is facing free market reality after the public support come to a full stop. Nowadays, the usage of certified seed exchange is extremely low, illegal seed market is common and the competition from foreign breeders grows up every year. Moreover, the state research institutes compete in commercial breeding with the branch they are expected to create new knowledge and germplasm for. Despite this national breeders are still able to develop competitive varieties in majority of the crops. However essential changes must be introduced to maintain and develop domestic plant breeding: consolidation of the state owned breeding enterprises in one hand and then careful privatization, maintaining the .de minimis. support for seeds, strengthening Plant Breeder’s Rights, intensification of the marketing and promotion and increased investment in plant breeding research.