Model funkcjonowania firmy hodowlano-nasiennej w Polsce

Sławomir Podlaski

Podlaski, Sławomir
Model funkcjonowania firmy hodowlano-nasiennej w Polsce
FUNCTIONAL MODEL OF A PLANT BREEDING COMPANY IN POLAND
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 174-182

Słowa kluczowe

firma hodowlana funkcjonowanie model Polska

Key words

plant breeding company function model Poland

Streszczenie

W pracy przedstawiono docelowy model funkcjonowania polskiej firmy hodowlanej. Podkreślono konieczność uporządkowania otoczenia firm hodowlanych, w tym: wymuszenie na zapleczu naukowym hodowli materiałów wyjściowych, rezygnacji z hodowli komercyjnych odmian przez jednostki badawcze i uporządkowanie rynku nasiennego. W firmach hodowlanych powinna być przeprowadzona ich koncentracja oraz stworzone mechanizmy do intensyfikacji współpracy międzynarodowej. Ostatecznym celem zmian powinna być prywatyzacja firm hodowlanych.

Abstract

In the paper, the final functional model of a plant breeding company in Poland was presented. The necessity of proper arrangement of a function of plant breeding environment was underlined including: research institutes engaged in a prebreeding, resignation from the breeding of commercial varieties and to organize of seed market. Plant breeding companies would be concentrated and international cooperation among them should be strength. Privatization would be the final target of re-organization of plant breeding companies in Poland.