Profesor Janusz Kosicki, życie i praca (jubileusz 80-lecia urodzin)

Wojciech Ziętara

Ziętara, Wojciech; ORCID: 0000-0002-3182-522X
Profesor Janusz Kosicki, życie i praca (jubileusz 80-lecia urodzin)
THE LIFE AND THE WORK (JUBILEE OF THE BIRTHDAY 80TH)
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 7-13

Słowa kluczowe

prof. Janusz Kosicki – żucie i praca

Key words

Profesor Janusz Kosicki – The life and the work