Efekty ekonomiczne prowadzenia stajni koni wyścigowych w Austrii przez polski podmiot gospodarczy

Monika Gębska, Jacek Łojek, Michał Romanowski

Gębska, Monika; ORCID: 0000-0001-6196-5904
Łojek, Jacek
Romanowski, Michał
Efekty ekonomiczne prowadzenia stajni koni wyścigowych w Austrii przez polski podmiot gospodarczy
Economic effects of running of a racehorse stable in Austria by a polish economic subject
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 2, s. 39-47

Słowa kluczowe

konie pełnej krwi angielskiej tory wyścigowe stajnia wyścigowa koszty

Key words

English thoroughbred (horses) horse racing racehorse stable costs

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano wyniki ekonomiczne oddziału stajni wyścigowej Polskiej Korporacji Inwestycyjnej S.A., który prowadził działalność w Ebreichsdorfie (Austria) od kwietnia 2004 do października 2005 roku. W analizowanym okresie liczba trenowanych koni wynosiła średnio 16 sztuk, miesięczne przychody osią- gane z nagród stanowiły równowartość 1151,95 zł w przeliczeniu na jednego konia, zaś koszty całkowite 3331,75 zł, a zatem działalność ta przynosiła co miesiąc stratę 2180,75 zł na konia. Uzyskane wyniki wskazują na trwały brak rentowności prowadzenia stajni wyścigowej na torze w Ebreichsdorfie, co wynikało z niskich przychodów z wygranych, jak i wysokich kosztów działalności, w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników, dzierżawy i utrzymania infrastruktury stajni.

Abstract

The paper presents the results of researches executed in a racehorse stable in Ebreichsdorf, Austria which belongs to the Polish Investment Corporation (Polska Korporacja Inwestycyjna S.A.). Branch in Ebersdorf conducted its activity from April 2004 to October 2005. The number of trained horses amounted to the average of 16. The calculated for one horse incom from awards amounted to 1151.95 PLN per month and total costs amounted to 3331.75 PLN per month. Thus the activity reports a monthly loss of 2180.75 PLN per horse. The results indicate that the incomes from racing awards could cover the costs of horse selection and appraisal only in 41, 8%. What contributed to this result was lower incomes from won competitions and high costs of activity, in particular the costs of remunerations of employees constituting 47% of costs connected to running of a racing stable and costs of the lease and maintaining of the stable infrastructure (19% of total costs). The situation may be expected to improve if horses are trained better. Horses that win more often in most important races, e.g. Derby, Oaks and St. Leger, where awards are much higher. Remedy activities may be sought also at the side of costs. Costs of remuneration may not be limited because of high professional skills requirements for employees of racing stables and no possibility of mechanization of work in such stables.