Przestrzenne zróżnicowanie skupu produktów rolnych w Polsce

Arkadiusz Piwowar

Piwowar, Arkadiusz; ORCID: 0000-0001-5676-9431
Przestrzenne zróżnicowanie skupu produktów rolnych w Polsce
Spatial diversification of procurement of agricultural products in Poland
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 2, s. 89-96

Słowa kluczowe

skup produktów rolnych wartość skupu regionalne zróżnicowanie ceny skupu

Key words

procurement of agricultural products procurement value regional diversification procurement prices

Streszczenie

W artykule przedstawiono regionalne zróżnicowanie skupu produktów rolnych w Polsce w latach 2002-2006. Informacje zaprezentowano w ujęciu ilościowym i wartościowym, w układzie regionalnym i wojewódzkim.

Abstract

The article describes spatial diversification of farm produce purchase in Poland in the 2002-2006 years. The informations were presented in quantification and valuable grasp, in regional and administrative system.