Skala a efektywność spółdzielni mleczarskich w latach 2002-2006

Joanna Baran, Michał Pietrzak

Baran, Joanna; ORCID: 0000-0001-9801-4344
Pietrzak, Michał; ORCID: 0000-0002-0418-3436
Skala a efektywność spółdzielni mleczarskich w latach 2002-2006
Scale of cooperatives versus their efficiency in the years 2002-2006
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 1, s. 101-108

Słowa kluczowe

skala spółdzielnie mleczarskie efektywność

Key words

scale dairy cooperatives efficiency

Streszczenie

Przedstawiono analizę efektywności spółdzielni mleczarskich w zależności od wielkości skali produkcji. Spółdzielnie poddano analizie porównawczej według takich miar efektywności, jak: produktywność aktywów, efektywność płacy, rentowność aktywów, rentowność sprzedaży, rentowność kapitału własnego, wskaźnik efektywności Data Envelopment Analysis (DEA) oraz Indeks Malmquista. Przeprowadzone badania wykazały, że wraz ze wzrostem skali poprawie ulega: efektywność płacy, rentowność sprzedaży, rentowność aktywów, rentowność kapitału własnego oraz wskaźnik efektywności DEA w modelu CCR.

Abstract

This paper presents assessment of relation between scale of dairy cooperatives and their efficiency. The analysis based on 333 objects shows that the large scale leads to the higher labour productivity, return on assets (ROA), return on sales (ROS), return on equity (ROE) and efficiency indicator based on DEA (input-orientated measures CCR). However the research does not confirm that large scale leads to the higher assets productivity and Malmquist Index.