Stan i kierunki zmian w produkcji mleka na świecie

Andrzej Parzonko

Parzonko, Andrzej; ORCID: 0000-0003-0244-1996
Stan i kierunki zmian w produkcji mleka na świecie
The state and the tendencies of changes in production of milk in the world
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 1, s. 16-26

Słowa kluczowe

produkcja mleka spożycie mleka rynek mleka w Chinach i Indiach

Key words

milk production milk consumption dairy market in China and India

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie zmian w produkcji, spożyciu oraz wymianie międzynarodowej produktami mlecznymi na świecie w latach 1985-2007. Dodatkowo przedstawiono przewidywania różnych organizacji w zakresie zmian na rynku mleka w latach następnych. Z przedstawionych danych wynika, że produkcja mleka na świecie, w ciągu analizowanych 23 lat, wyraźnie zwiększyła się. Ciągle jednak jest mniejsza w stosunku do potencjalnych możliwości spożycia przetworów mlecznych i jest to czynnik dający nadzieję na rozwój gospodarstw mlecznych i mleczarni na świecie.

Abstract

The aim of this article is to present the situation of the dairy market in the world (milk production, milk consumption, international exchange milk products) in the years 1985-2007. Additionally there were introduced prognoses of different organizations in range of changes on market of milk in next period. Milk production in the world was developing very dynamically. In 1985-2007 milk production increased from 508 to 676 million tone, however milk consumption per capita did not increase. Presented results suggest that milk production is lower in relation to the potential consumption. Therefore, economically efficient dairy farms in the world have still large development opportunities.