Wyniki ekonomiczne gospodarstw należących do europejskiego stowarzyszenia producentów mleka w 2006 r.

Agata Wójcik

Wójcik, Agata
Wyniki ekonomiczne gospodarstw należących do europejskiego stowarzyszenia producentów mleka w 2006 r.
Economic outputs of dairy farms belonging to the European dairy farmers in 2006
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 1, s. 68-74

Słowa kluczowe

gospodarstwa mleczne produkcja mleka koszty przychody

Key words

dairy farms milk production costs returns

Streszczenie

W artykule przedstawiono progi rentowności w produkcji mleka w badanych gospodarstwach. Artykuł dostarcza informacji o kształtowaniu się kosztów bezpośrednich produkcji mleka, kosztów pracy i ziemi, kosztów budynków, a także kosztów alternatywnych oraz kosztów całkowitych. Najważniejszym źródłem przychodów w analizowanych gospodarstwach były przychody ze sprzedaży mleka. Dodatkowym, istotnym źródłem przychodów była sprzedaż bydła, a także dopłaty bezpośrednie, subsydia oraz pozostałe przychody. Do przeprowadzenia badań wykorzystano dane z gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka zebrane dla Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka (European Dairy Farmers) w 2006 roku.

Abstract

Economic outputs of farms specializing in milk production in 2006 are analyzed in this paper. The analysis have been made by using European Dairy Farmers data. Research includes milk yield, direct costs of milk production, labour related costs, land costs, costs for machinery and buildings, quota costs, milk and animal returns and break-even-points.