Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej

Roman Urban

Urban, Roman
Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej
Adjustment of polish food industry to the European union requirements
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 1, s. 7-15

Słowa kluczowe

przemysł spożywczy integracja z UE rynek krajowy eksport produkcja inwestycje struktura firm wyniki finansowe

Key words

food industry European integration domestic market export production investments structure of companies financial results

Streszczenie

Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do gospodarki rynkowej dobrze przygotowały ten sektor do funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim. Po wejściu Polski do UE nastąpiło przyspieszenie rozwoju produkcji i sprzedaży wyrobów przemysłu spożywczego. Był to efekt wzrostu dochodów ludności i rozwoju krajowego rynku żywności oraz bardzo wysokiego tempa wzrostu eksportu produktów rolno-spożywczych. Duża była aktywność inwestycyjna producentów żywności, do czego przyczyniło się wsparcie funduszami UE. Nastąpiła radykalna poprawa wyników i stanu finansowego przedsiębiorstw tego sektora. Nie spełniły się obawy o masowej upadłości firm krajowych i zagrożeniu importem żywności z rozwiniętych krajów UE.

Abstract

Due to adjustment processes to the market economy Polish food industry was very well prepared to operate at the Single European Market. After the accession to the EU the production of food products as well as their sale have accelerated. It resulted from a rise in personal incomes, development of domestic food market and from high growth rate of agri-food exports. Polish food producers showed intensive investment activities, which reflected the support out of the EU funds. Finally there was a distinct improvement financial results and economic performance of the sector. The previous threats concerning mass bankruptcies of the domestic companies and a peaking up agri-food imports from the EU turned false.