Zmiany wyników ekonomicznych gospodarstw mlecznych w perspektywie roku 2013

Piotr Sulewski, Adam Wąs

Sulewski, Piotr; ORCID: 0000-0002-7983-4651
Wąs, Adam; ORCID: 0000-0001-8643-5985
Zmiany wyników ekonomicznych gospodarstw mlecznych w perspektywie roku 2013
Changes in economic results of dairy farms in different policy scenario for 2013 year
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 1, s. 91-100

Słowa kluczowe

gospodarstwa mleczne dochód gospodarstw model liniowy

Key words

milk farms farm income linear optimization model

Streszczenie

Przedstawiono wyniki ekonomiczne oraz możliwości dostosowań w strukturze produkcji wybranych gospodarstw mlecznych w perspektywie roku 2013. Analizę przeprowadzono dla trzech potencjalnych scenariuszy sytuacji ekonomicznej. Podstawą porównań był rok bazowy 2006. Do obliczeń wykorzystano liniowy model optymalizacyjny gospodarstwa rolnego.

Abstract

In the paper changes in income situation and production structure of selected milk farms in different policy scenarios have been presented. For each of considered farm an optimization linear programming model has been set up. Results show that there is realistic threat of deterioration of economic situation in those farms. Still there is a field for improvements in production patterns of agricultural holdings modeled. Optimization of the cropping structure results with a meaningful farm income increase and less dependency on direct payments.