Czynniki determinujące powiązania gospodarstw rolniczych z otoczeniem

Barbara Gołębiewska

Gołębiewska, Barbara; ORCID: 0000-0003-4073-5274
Czynniki determinujące powiązania gospodarstw rolniczych z otoczeniem
Factors determining connections between agricultural enterprises and their environment
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 131-139

Słowa kluczowe

gospodarstwa rolnicze otoczenie gospodarstw powiązania

Key words

agricultural farms environment of farms connection

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono czynniki różnicujące powiązania gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Omówiono otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne gospodarstwa, mające wpływ na kontakty z otoczeniem. Badania przeprowadzono w 225 gospodarstwach o zróżnicowanych typach produkcyjnych i wielkości ekonomicznej. Stwierdzono różnice w regionie zależne od wykształcenia kierowników gospodarstw i zróżnicowania przestrzennego.

Abstract

The paper aims to analyze factors determining connections between agricultural enterprises and their environment. The elements of the socio-economical environment were described in light of their influence on farm production and decision making process. The research was conducted on 225 farms characterized by different production type and economic size based on FADN database. Additionally the questionnaire based interviews were conducted. The paper argues that the strength of connections of farms with their environment increase while the education level of farm owners is increasing.