Nota biograficzna prof. dr. hab. Zygmunta Wojtaszka

wstep wstep

wstep, wstep
Nota biograficzna prof. dr. hab. Zygmunta Wojtaszka
Biographical note of prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 4, s. 13-22

Słowa kluczowe

prof. Zygmunt Wojtaszek biografia

Key words

prof. Zygmunt Wojtaszek biography