Analiza cyklu życia opakowań w handlu jabłkami W aspekcie oddziaływania na środowisko naturalne

Henryk Manteuffel-Szoege, Agnieszka Sobolewska

Manteuffel-Szoege, Henryk
Sobolewska, Agnieszka; ORCID: 0000-0003-4903-6701
Analiza cyklu życia opakowań w handlu jabłkami W aspekcie oddziaływania na środowisko naturalne
Life cycle assessment of environmental impact for apple packing boxes
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 4, s. 130-138

Słowa kluczowe

skrzynka kartonowa skrzynka plastikowa analiza cyklu życia oddzia- ływanie na .rodowisko

Key words

plastic box cardboard box life cycle assessment envioronmental impact

Streszczenie

Porównano oddziaływanie na środowisko naturalne w cyklu życia plastikowej skrzynki i odpowiadających jej pod względem użytkowym 48 skrzynek kartonowych używanych w handlu jabłkami. Do porównania wykorzystano specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w postaci holenderskiego programu SimaPro. Oddziaływanie okazało się znacznie większe w przypadku skrzynek kartonowych, ze względu na ich tylko jednorazowe użycie.

Abstract

A comparison between cardboard and plastic boxes for apple packaging in the wholesale and retail trade has been drawn using the SimaPro computer programme for life cycle analysis. The environmental impact of using plastic cases was estimated much lower, mainly thanks to their repeated use.