Wykorzystanie modelu równań strukturalnych do oceny wpływu kapitału ludzkiego na sukces ekonomiczny przodujących gospodarstw karpackich

Wojciech Sroka

Sroka, Wojciech; ORCID: 0000-0002-4255-3741
Wykorzystanie modelu równań strukturalnych do oceny wpływu kapitału ludzkiego na sukces ekonomiczny przodujących gospodarstw karpackich
The use of structural equations modeling for the assessment of human capital impact on economic success of leading Carpathian farms
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 4, s. 194-203

Słowa kluczowe

rozwój gospodarstw analiza modelowa

Key words

development of farms model analysis

Streszczenie

W opracowaniu podjęto próbę ustalenia wpływu poszczególnych atrybutów kapitału ludzkiego na sukces ekonomiczny przodujących gospodarstw rolniczych. Do analizy siły związku tych zależności wykorzystano metodę równań strukturalnych. Pozwoliła ona na wskazanie tych cech kierowników gospodarstw, które determinują sukces gospodarstw.

Abstract

Contemporary economy more and more bases on knowledge and non-material forms of capital. The theory of human capital assumes that labor force is not homogenous, as evidenced by different competitive position of individual subjects. The conducted assessment shows that perceiving economic success in statutory achievements of farm managers, i.e. their education is justified, but does not fully describe the analyzed problem. The investigations show that the factor determining the farm success are mental resources of the unit . innovativeness of managers and conviction about the success.