Przegląd dorobku naukowego profesora doktora habilitowanego Zygmunta Wojtaszka

Bogdan Klepacki

Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530
Przegląd dorobku naukowego profesora doktora habilitowanego Zygmunta Wojtaszka
Review of scientific achievements of prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 4, s. 23-28

Słowa kluczowe

prof. Zygmunt Wojtaszek dorobek naukowy

Key words

prof. Zygmunt Wojtaszek scientific achievements