Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się

Bożena Kulbicka

Kulbicka, Bożena
Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się
Food security of developing countries
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 4, s. 50-58

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo żywnościowe niedożywienie próg bezpieczeństwa żywno .ciowego ubóstwo

Key words

food security malnutrition threshold of ford security poverty

Streszczenie

Opracowanie ukazuje przyczyny zwiększającego się niedożywienia na .wiecie. Do najważniejszych z nich należą: rosnące ceny żywności w wyniku spadku zbiorów, rosnących cen nakładów na produkcję, działań spekulacyjnych, a przede wszystkim przeznaczania produktów żywnościowych, zamiast na wyżywienie, na produkcję biopaliw. Kryzys gospodarczy i związane z nim bezrobocie oraz malejące transfery środków pieniężnych od rodzin osób zatrudnionych w krajach uprzemysłowionych zwiększyły do 1020 mln liczbę osób niedożywionych w krajach rozwijających się.

Abstract

The paper aims to analyze the reasons of increasing malnutrition in the Word. To the most important one could include: increasing prices of food due to decrease of harvests, increasing prices of production inputs, speculations, and devoting agricultural products to non food purposes, esp. biofuels. The economic crises and associating unemployment as well as decreasing financial transfers from family members living in developed countries resulted in increase up to 1020 mln. of people the number of malnourished in developing countries.