Finansowanie edukacji w paradygmacie ekonomii politycznej

Iwona Kowalska

Kowalska, Iwona; ORCID: 0000-0002-2757-7163
Finansowanie edukacji w paradygmacie ekonomii politycznej
Financing education within the paradigm of political economy
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 4, s. 99-109

Słowa kluczowe

finanse edukacja ekonomia polityczna alokacja redystrybucja stymulacja

Key words

finances education political economy allocation redistribution stimulation

Streszczenie

Artykuł podejmuje problematykę umiejscowienia uwarunkowań systemu finansowania edukacji w świetle przedmiotu i metody ekonomii politycznej. Wpisuje się on w działania zmierzające do upowszechnienia interdyscyplinarnego podejścia badawczego szczególnie w odniesieniu do analiz sektora publicznego

Abstract

The aims to analyze the problem of education’s financing system in the light of the field and methodology of political economy. From this point of view, the analyses of education system financing were presented at the examples of the allocative, redistributive and simulative functions of the state budget. The article makes a contribution to making the interdisciplinary approach to studying the public sector more widespread in the field of social sciences.