Rozwój gospodarstw mlecznych w warunkach kwotowania produkcji

Paweł Kasztelan

Kasztelan, Paweł
Rozwój gospodarstw mlecznych w warunkach kwotowania produkcji
Development of dairy farms under the condition of milk quota
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 1, s. 43-52

Słowa kluczowe

kwotowanie produkcji mleka rozwój gospodarstw koncentracja produkcji

Key words

milk quota development of farms concentration of production

Streszczenie

Zaprezentowano zmiany w grupie towarowych gospodarstw mlecznych w latach 2003-2009 w Polsce. W opracowaniu wykorzystano informacje pochodzące z podmiotów produkujących w tym okresie na potrzeby przemysłu mleczarskiego. W celu zobrazowania skali zmian na poziomie gospodarstwa przedstawiono studium przypadku jednostki, która w analizowanym okresie bardzo intensywnie zwiększyła produkcję mleka. Przedstawione wyniki wykazały intensywny rozwój gospodarstw mlecznych w Polsce w latach 2003-2009, pomimo wprowadzenia systemu kwotowania produkcji. W tym okresie skup mleka w Polsce wzrósł o 26% przy jednoczesnym spadku liczby dostawców o 46%.

Abstract

The paper aims to present the changes that took place in the group of commodity dairy farms in Poland in the years 2003-2009. The used data come from farms delivering milk to dairy industry. Additionally, in order to research the scale of changes on the level of individual farms there was a case study analyzed, in which the analyzed farm intensified milk production. The analysis show that although introduction of milk quota the commodity dairy farms were growing significantly. In the analyzed period the purchase of milk in Poland increased by 26% and simultaneously the number of suppliers decreased by 46%.