Koszty i dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach krajów europejskich

Agata Wójcik

Wójcik, Agata
Koszty i dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach krajów europejskich
Costs and profitability of dairy farms in european union
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 1, s. 67-74

Słowa kluczowe

gospodarstwa mleczne produkcja mleka koszty przychody

Key words

dairy farms milk production costs returns

Streszczenie

Przedstawiono kształtowanie się kosztów bezpośrednich produkcji mleka, kosztów pracy i ziemi, budynków, kwoty mlecznej oraz kosztów całkowitych. Najważniejszym źródłem przychodów w analizowanych gospodarstwach były przychody ze sprzedaży mleka. Dodatkowym źródłem przychodów była sprzedaż bydła, a także płatności bezpośrednie oraz pozostałe przychody. Artykuł dostarcza także informacji o dochodowości oraz progach rentowności badanych gospodarstw. Do przeprowadzenia badania wykorzystano dane z gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka zebrane dla Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka (European Dairy Farmers) w 2008 roku.

Abstract

Costs, outputs and profitability of farms specializing in milk production in 2008 are analyzed in this paper. The analysis made by using European Dairy Farmers data. Research includes milk production, milk yield, milk price, direct costs of milk production, labour related costs, land costs, buildings costs, quota costs, milk and animal returns, farm income and break-even-points.