Twórczość naukowa profesora Wincentego Stysia

Stanisław Urban

Urban, Stanisław
Twórczość naukowa profesora Wincentego Stysia
The scientific work of professor wincenty sty.
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 1, s. 7-13

Słowa kluczowe

agraryzm ekonomista rolny profesor wybitny uczony

Key words

agrarianism agricultural economist professor prominent economist

Streszczenie

Podjęto próbę przypomnienia postaci prof. dr hab. Wincentego Stysia i Jego dzieła naukowego w związku z pięćdziesiątą rocznicą śmierci. Przedstawiono w skrócie drogę życiową prof. W. Stysia oraz dokonano przeglądu Jego dorobku naukowego, koncentrując się na najważniejszych pracach. Wskazano też najważniejsze kierunki badawcze oraz cechy charakterystyczne warsztatu badawczego prof. Stysia.

Abstract

Articles aim is to remind people of the scientific work of professor Wincenty Styś Professor Wincenty Styś was born in 1903 and died in 1860. He was a prominent economist, whose area of expertise was agricultural economics. He worked in Lviv and after the war he worked on creating the academic center in Wrocław. Between 1957 and 1959 he was the rector of Wyższa Szkoła Ekonomiczna (University of Economics) in Wrocław. He wrote many scientific works which had a significant impact on the development of economic sciences in Poland. He was one of the main representatives of the Polish agrarianism.