Zarządzanie bazą surowcową w cukrowniach tworzących organizację sieciową

Danuta Gonet

Gonet, Danuta
Zarządzanie bazą surowcową w cukrowniach tworzących organizację sieciową
Managing raw materials in the sugar industry of the network organizations creation
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 1, s. 90-97

Słowa kluczowe

organizacja sieciowa cukrownia zarządzanie bazą surowcową burak cukrowy

Key words

network organization sugar industry managing of raw materials sugar beet

Streszczenie

Regulacja rynku cukru oraz procesy restrukturyzacji i prywatyzacji w przemyśle cukrowniczym, będące wynikiem integracji z Unią Europejską, przyczyniły się do powstania i rozwoju organizacji sieciowych w Polsce w tej branży przemysłu przetwórczego. Artykuł przedstawia główne kierunki zmian w zarządzaniu bazą surowcową w cukrowniach, należących do śląskiej Spółki Cukrowej S.A., która od 2003 r. należy do Südzucker Polska Sp. z o.o.

Abstract

The regulations of sugar market and the process of restructuring, in the sugar industry, which are the result of the integration with European Union caused the establishment and development of web organizations in Poland in this field of industry. The article indicates the main directions of changes in management resource-base in sugar factories which belong to Slaska Spolka Cukrowa S.A. that since 2003 has belonged to Südzucker Polska Sp. z o.o.