Praktyczna metoda ustalania czynników wywierających wpływ na efektywność funkcjonowania gospodarstw rolnych

Wojciech Józwiak, Marek Zieliński

Józwiak, Wojciech; ORCID: 0000-0002-5358-261X
Zieliński, Marek
Praktyczna metoda ustalania czynników wywierających wpływ na efektywność funkcjonowania gospodarstw rolnych
The practical method of identifying the factors that influence the efficiency of farms
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 109-118

Słowa kluczowe

gospodarstwo zbożowe efektywność techniczna efektywność ekonomiczna DEA

Key words

cereal farm technical efficiency economical efficiency DEA

Streszczenie

Ustalono na wybranym przykładzie zestaw mierników i wskaźników natury ekonomicznej i techniczno-produkcyjnej, które pozwalają wskazać przyczyny zróżnicowania efektywności funkcjonowania gospodarstw rolnych. Na tej podstawie oszacowano możliwości poprawy uzyskanych efektów w gospodarstwach funkcjonujących nie w pełni efektywnie, pod warunkiem dopracowania ustaleń i działań realizowanych w gospodarstwach najbardziej efektywnych. Ustalone mierniki i wskaźniki mogą jednak być użyte tylko do analizy efektywności funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w produkcji zbóż.

Abstract

On the basis of the selected sample of farms, the set of measures and indicators of economic as well as technical and productive nature were obtained. They allow to determine the factors causing differentiation of the efficiency of farms. However, they can be used only to analyze the farms specializing in the production of cereals.