Wojciech Ziętara jako naukowiec, wychowawca i człowiek

Henryk Runowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Runowski, Henryk; ORCID: 0000-0002-6150-1891 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Wojciech Ziętara jako naukowiec, wychowawca i człowiek
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 11-19