Uwarunkowania ekonomiczne a mechanizacja rolnictwa

Jan Pawlak

Pawlak, Jan
Uwarunkowania ekonomiczne a mechanizacja rolnictwa
Economic conditions and farm mechanization
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 197-204

Słowa kluczowe

mechanizacja rolnictwa rozwój uwarunkowania nożyce cen skala produkcji

Key words

farm mechanization development conditions price scissors production scale

Streszczenie

W 2009 r. w relacji do pszenicy, żyta i żywca wieprzowego ciągnik był ponadczterokrotnie droższy niż w 1990 r. Równowartość jednostki objętości oleju napędowego w 2009 r. stanowiła blisko trzykrotnie większa masa pszenicy, ponadtrzykrotnie większa masa wyprodukowanego żywca wieprzowego, a także o 23% większa ilość mleka niż w 1990 r. Rozwarcie nożyc cen powoduje konieczność poszukiwania sposobów poprawy efektywności nakładów związanych z mechanizacją rolnictwa.

Abstract

In the year 2009 a tractor was, in relation to wheat, ray and swine for slaughter over 4 times more expensive than in the year 1990. The equivalent of volumetric unit of Diesel oil was in the year 2009 almost 3 times larger mass of wheat, over 3 times mass of swine for slaughter and 23% more milk than in the year 1990. Above mentioned opening of the price scissors generate the need to search for ways to improve the efficiency of inputs connected with farm mechanization.