Wydajność pracy a poziom wsparcia gospodarstw rolniczych w Polsce na tle UE

Tadeusz Sobczyński

Sobczyński, Tadeusz
Wydajność pracy a poziom wsparcia gospodarstw rolniczych w Polsce na tle UE
Labour productivity versus level of subsidies for polish farms compared to EU
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 244-257

Słowa kluczowe

wydajność pracy dochodowość pracy saldo dopłat i podatków subsydia

Key words

labour productivity labour profitability balance of subsidies end taxes subsidies

Streszczenie

W opracowaniu wykorzystano informacje gromadzone w ramach europejskiego systemu rachunkowości rolnej FADN z lat 2004-2007. Porównano względny poziom wydajności i dochodowości pracy oraz subsydiowania polskich gospodarstw rolniczych na tle gospodarstw Unii Europejskiej (UE). W badanym okresie w gospodarstwach rolniczych UE nie stwierdzono zależności między wydajnością a dochodowością pracy. Również system subsydiów nie był powiązany ze względną wydajnością pracy.

Abstract

In years 2004-2007 there was no clear correlation between labour productivity and profitability in farms of EU. System of subsidies was also not connected to labour relative productivity. Therefore it could not stimulate structural changes efficiently. Polish farmers compared to EU received much lower relative level of subsidies than this based on relative labour productivity. The exception was created by the group of farms belonging to the greatest class of economical size (over 100 ESU). EU subsidies system was socially unfair and inefficient in economic way.