Analiza współzależności cen produktów rolnych

Stanisław Gędek

Gędek, Stanisław
Analiza współzależności cen produktów rolnych
The analysis of agricultural prices interdependence
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 88-98

Słowa kluczowe

ceny produktów rolnych analiza kointegracyjna model VAR przyczynowość w sensie Grangera funkcja odpowiedzi na impuls

Key words

agricultural products prices cointegration analysis VAR model Granger causality impulse response function

Streszczenie

Analiza współzależności cen produktów rolnych przeprowadzona została za pomocą modelu analizy kointegracyjnej i modelu VAR (Vector Auto Regression). Test przyczynowości Grangera pozwolił określić występowanie powiązań pomiędzy cenami poszczególnych produktów. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczone dzięki wynikom estymacji modelu VAR dały możliwość opisu dynamiki wzajemnych dostosowań cen oraz jej zróżnicowania w poszczególnych okresach.

Abstract

The cointegration analysis and the VAR model were used in the analysis of agricultural prices interdependence. The Granger causality test was used to identify price linkages. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. The analysis was based on the weekly price notation of pork, piglets and wheat in the years 1995-2009. It was found that there was rather weak price interdependence of analysed prices. The dynamic of that interdependence was different in the years 1995-2000 and 2005-2009.