Koszty i dochodowość produkcji mleka w europejskich gospodarstwach utrzymujących do 50 krów

Agata Wójcik

Wójcik, Agata
Koszty i dochodowość produkcji mleka w europejskich gospodarstwach utrzymujących do 50 krów
COSTS AND PROFITABILITY OF EUROPEAN DAIRY FARMS KEEPING LESS THAN 50 COWS
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2012, vol.99, nr 1, s. 100-107

Słowa kluczowe

gospodarstwa mleczne produkcja mleka koszty przychody

Key words

dairy farms milk production costs returns

Streszczenie

W artykule przedstawiono kształtowanie się kosztów bezpośrednich produkcji mleka, kosztów pracy i ziemi, kosztów budynków, kosztów kwoty mlecznej oraz kosztów całkowitych. Najważniejszym źródłem przychodów w analizowanych gospodarstwach były przychody ze sprzedaży mleka. Dodatkowym źródłem przychodów była sprzedaż bydła, a także płatności bezpośrednie oraz pozostałe przychody. Artykuł dostarcza także informacji o cenach uzyskiwanych za mleko, dochodowości oraz progach rentowności badanych gospodarstw. Do przeprowadzenia badania wykorzystano dane z gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, utrzymujących do 50 krów, zebrane w ramach badań Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka (ang. European Dairy Farmers) w 2011 roku.

Abstract

Costs, outputs and profitability of dairy farms keeping less than 50 cows in 2010 are analyzed in this paper. The analysis made by using European Dairy Farmers data. Research includes milk production, milk yield, milk price, direct costs of milk production, labour related costs, land costs, buildings costs, quota costs, milk and animal returns, farm income and break-even-points.