Rozwój produkcji mleka w nowej rzeczywistości

Michel de Haan, Jelle Zijlstra

de Haan, Michel
Zijlstra, Jelle
Rozwój produkcji mleka w nowej rzeczywistości
DEVELOPING THE DAIRY BUSINESS IN NEW REALITY
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2012, vol.99, nr 1, s. 15-31

Słowa kluczowe

rynek mleczarski ceny mleka organizacja gospodarstw

Key words

dairy farm farm business development strategy entrepreneurship farm expansion milk price fluctuations labour management farm management

Streszczenie

Perspektywy rynkowe, zmiany polityczne, rozwój technologiczny i oczekiwania producentów mleka i ekspertów z UE, USA i Nowej Zelandii są podstawą do przygotowania do podjęcia kluczowych decyzji przed jakimi staną holenderscy rolnicy w ciągu najbliższych pięciu lat. Badania wykazały, że trwa rozwój gospodarstw sektora mleczarskiego we wszystkich wiodących krajach w sektorze mleczarskim na świecie. Jednak istnieje potrzeba innej organizacji produkcji na poziomie gospodarstwa, przede wszystkim zwiększenia nacisku na zarządzanie personelem. W ujęciu globalnym należy spodziewać silniejszych wahań cen mleka w UE.

Abstract

Market perspectives, political changes, technological development and the expectations of milk producers and experts from the EU, USA and New Zealand constitute the basis for preparing and undertaking key decisions Dutch farmers will face in the next five years. The research has found that the development of farms from the milk sector is ongoing in all leading countries of the world. However, a different form of production organization with particular emphasis on the management of personnel is required. On a global scale, one can expect greater fluctuations in the price of milk in the EU.