Efektywność techniczna produkcji mleka w wybranych europejskich gospodarstwach w latach 2008-2010

Robert Rusielik, Michał Świtłyk

Rusielik, Robert
Świtłyk, Michał
Efektywność techniczna produkcji mleka w wybranych europejskich gospodarstwach w latach 2008-2010
TECHNICAL EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION IN THE SELECTED EUROPEAN FARMS IN YEARS 2008-2010
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2012, vol.99, nr 1, s. 88-99

Słowa kluczowe

DEA SFA efektywność techniczna produkcja mleka

Key words

DEA SFA efficiency milk production

Streszczenie

Obliczono wskaźniki efektywności technicznej w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka. Analiza wykazała, że poziom wskaźników efektywności w poszczególnych krajach zmienia się w zależności od zastosowanego modelu ekonometrycznego. Wykazano, że występują różnice w poziomie efektywności analizowanych krajów w poszczególnych latach. Najwięcej gospodarstw prowadzących efektywną produkcję mleka występuje w Holandii, Polsce, Irlandii, Francji, Ukrainie, Hiszpanii i Słowacji.

Abstract

The study presents estimation of technical efficiency for dairy farms. The results of research have shown that the level of indicators of technical efficiency depends on applied econometric models. Additionally, calculations give an overview of efficiency differences between countries in respective years. The executed analysis showed that the majority of effective dairy farms is located in: The Netherlands, Poland, Ireland, France, Ukraine, Spain and Slovakia.