Zrównoważone rolnictwo i nowe perspektywy dla rolnika jako menadżera energii odpowiedzialnego za zasilanie z reaktora biogazu połączonego z elektrociepłownią

Elena Horska, Horst Mehl

Horska, Elena; ORCID: 0000-0002-4973-9573
Mehl, Horst
Zrównoważone rolnictwo i nowe perspektywy dla rolnika jako menadżera energii odpowiedzialnego za zasilanie z reaktora biogazu połączonego z elektrociepłownią
Sustainable Farming and New Perspectives for the Farmer as Energy-Manager for Power-Supply from Biogas-Reactor coupled with CHP
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 3, s. 77-84

Słowa kluczowe

rolnictwo zrównoważone biogaz ochrona klimatu

Key words

sustainable farming biogas climate protection

Streszczenie

Artykuł przedstawia, w jaki sposób biogazownia może być częścią problematyki zrównoważonego rozwoju w agrobiznesie. Na przykładzie Niemiec zostały wyjaśnione główne korzyści oraz skutki dla rolnika i producenta.

Abstract

The paper shows how plant with biogas reactor can be a part of sustainability issues in agribusiness. Based on the case study from Germany it clarifies the main suppositions, benefits and outcomes for the farmer and producer.