Rumuński przemysł spożywczy: wyzwania i efektywność

Raluca Ignat

Ignat, Raluca
Rumuński przemysł spożywczy: wyzwania i efektywność
The Romanian agrofood industry between challenge and performance
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 3, s. 85-92

Słowa kluczowe

rolnictwo przemysł spożywczy wydajność ekonomiczna integracja pionowa jakość życia

Key words

agriculture food industry economic performance vertical integration quality of life

Streszczenie

Europa 2020 opiera się na inteligentnym wzroście. Rumuński przemysł spożywczy jest konkurencyjny pod względem krajowej produkcji rolnej i zwiększenia zatrudnienia. Nie potwierdzono jednak tezy o związku pomiędzy lokalizacją produkcji rolnej a lokalizacją przemysłu spożywczego czy też rynku zbytu. Produkcja rolna w Rumunii jest przetwarzana w zupełnie innych regionach kraju niż te, które charakteryzują się największą liczba zwierząt.

Abstract

Europe 2020 relies on smart growth. Romanian food industry is competitive in terms of possible integration of domestic agricultural production and increase of employment. There was no territorial correlation between agricultural production and the absorption capacity of the food industry, and any reference to the final consumer. The animal production is being used in totally other counties than those who really have the highest number of animals.