Analiza strategiczna działalności PAMAPOL SA z wykorzystaniem macierzy ADL

Anna Zielińska-Chmielewska

Zielińska-Chmielewska, Anna
Analiza strategiczna działalności PAMAPOL SA z wykorzystaniem macierzy ADL
STRATEGIC ANALYSIS OF THE PAMAPOL SA ENTERPRISE WITH THE USAGE OF ADL MATRIX
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 4, s. 133-144

Słowa kluczowe

macierz ADL pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa dojrzałość rynku zarządzanie strategiczne zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej

Key words

ADL matrix analysis enterprise’s competitive position market’s maturity strategic management economic risk management

Streszczenie

W artykule w dwudziestopolowym układzie współrzędnych, utworzonym w dwóch wymiarach: pozycji konkurencyjnej i dojrzałości segmentów rynku, dokonano iden­tyfikacji pozycji strategicznych grup asortymentowych przedsiębiorstwa Pamapol SA oraz dojrzałości segmentów rynku spożywczego, na których oferowane są analizowane produkty. W tym celu przeprowadzono analizę portfelową z wykorzystaniem macierzy ADL, za pomocą której określono zalecane strategiczne kierunki działania oraz trajektorie rozwoju produktów. Wyniki badań pokazały, że dania gotowe (DG) zajmowały silną pozycję w portfelu Pamapolu, a segment dań gotowych znajdował się w fazie wzrostu. W ramach koncepcji trajektorii strate­gicznej zalecana jest realizacja scenariusza sukcesu, który można osiągnąć przez intensywne inwestycje. W przypadku mrożonych dań gotowych (MDG), zup (Z) oraz pasztetów i konserw (PiK) proponuje się zastosowanie strategii selektywnego inwestowania.

Abstract

The main goal of this paper was to examine the strategic positions of Pamapol’s products. Pamapol SA is one of the most famous leading enterprises on the domestic agro-food market. In order to assess the enterprise’s activity in two dimensions: market maturity and competitive position, all Pamapol products were categorized into: a) ready-to-eat meals, b) liquid soups, c) frozen ready-to-eat meals, d) pâté, and meat tinned food. The assessment was carried out with the usage of the Arthur D. Little Matrix Analysis. The company was chosen for the study because: a) it operates on the agro-food market, b) it is located in the country of origin, c) it exists on the Warsaw Stock Exchange Market, d) and it preserves the continuity of its database in Monitor Polski B. The analysis proved that among all Pamapol product categories, only ready-to-eat meals gained a strong competitive position and operated in a growing market. Within the natural strategy (meaning growth) an innovative products’ solution should be implemented. The results are interesting enough to compare and pursue other portfolio analysis.