Korzystanie z rynku depozytowo-kredytowego przez rolników w Polsce

Monika Utzig

Utzig, Monika; ORCID: 0000-0003-4143-967X
Korzystanie z rynku depozytowo-kredytowego przez rolników w Polsce
THE USE OF DEPOSIT AND LOAN MARKET BY FARMERS IN POLAND
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 4, s. 64-74

Słowa kluczowe

kredyt depozyt rolnicy banki

Key words

loan deposit farmers banks

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zmiany poziomu i struktury kredytów oraz depozytów rolników w monetarnych instytucjach finansowych w okresie 1996-2012 w Polsce. Wartość zarówno kredytów, jak i depozytów rolników zwiększyła się wraz z napływem dofinansowania z Unii Europejskiej. W strukturze kredytów rolników dominują kredyty inwestycyjne, natomiast w strukturze depozytów największy jest udział depozytów bieżących.

Abstract

In the paper, an analysis of the use of the deposit and loan market by farmers in Poland is presented. Changes in structure and level of farmer loans and deposits in monetary financial institutions in the span of 1996-2012 are presented. The value of loans as well as deposits of farmers has increased in conjunction with the inflow of financing from the European Union. In the structure of farmer loans, investment loans predominate whilst in the deposit structure the share of current deposits is the largest.