Rzeczywisty a optymalny okres użytkowania krów mlecznych

Marcin Adamski, Wojciech Ziętara

Adamski, Marcin
Ziętara, Wojciech; ORCID: 0000-0002-3182-522X
Rzeczywisty a optymalny okres użytkowania krów mlecznych
ACTUAL VS. OPTIMAL PERIOD OF THE UTILITY OF DAIRY COWS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 3, s. 90-100

Słowa kluczowe

wydajność mleka brakowanie krów okres użytkowania nadwyżka bezpośrednia

Key words

milk yield culling cow average herd life gross margin

Streszczenie

W artykule przedstawiono rzeczywisty i optymalny okres mlecznego użytkowania krów rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej, odmiany czarno-białej. Rzeczywisty okres użytkowania mlecznego krów wynosił około 3 laktacji, natomiast optymalny powinien wynosić od 5 do 8 laktacji. Główną przyczyną krótszego okresu użytkowania krów był wysoki poziom brakowania, który przekraczał 30%. Spowodowany był głównie jałowością (około 60-procentową), chorobami układu rozrodczego i wymion.

Abstract

This paper presents the actual and optimal duration of the average herd life of Holstein-Friesian cows of the Black-and-White variety. The actual duration of average herd life was about 3 lactations, whereas the optimal duration of average herd life should be between 5 to 8 lactations. The main reason for the shorter average herd life of the cows was a high level of culling, which exceeded 30%. It was mainly attributable to sterility (about 60%) as well as diseases of the reproductive system and udders.