Rozwój sektora agrobiznesu w Kazachstanie

Bazhan Turebekova

Turebekova, Bazhan
Rozwój sektora agrobiznesu w Kazachstanie
DEVELOPMENT OF THE AGRIBUSINESS SECTOR IN KAZAKHSTAN
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 4, s. 125-134

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój rolnictwo zrównoważone reforma rolna w Kazachstanie sfera socjalna sektora rolnictwa

Key words

sustainable development sustainable agriculture agrarian reform in Kazakhstan the social sphere of the agricultural sector

Streszczenie

Przedstawiono sektor rolnictwa w Kazachstanie po uzyskaniu niepodległości w 1991 roku. W badaniach wykorzystano dane statystyczne oraz informacje z oficjalnych dokumentów dotyczących rolnictwa. Wyniki badań wskazują główne problemy sektora rolnictwa. Niska jakość produktów branży spożywczej sprawia, że jest ona mało konkurencyjna zarówno na rynku lokalnym, jak i zagranicznym. Kazachscy producenci nie są konkurencyjni na rynku żywnościowym przede wszystkim z powodu braku rozwiniętego przetwórstwa surowców rolnych, niskiej jakości surowców rolniczych oraz słabych związków między rolnikami i przetwórcami.

Abstract

The article examines the agricultural sector of Kazakhstan after independence in 1991, as well as problems and issues that arise during this process. The study used data from official statistics, policy documents and materials of the Department of Agriculture published on the website and articles on agrarian issues. The article highlights the social problems of agrarian sector that need to be addressed. Domestic grocery production is weak competitive both in foreign and national market due to low level of quality products. Kazakh producers are losing much part of the food market due to lack of capacity for processing of agricultural raw materials and to its low quality as well as to weak links between farmers and processors.